dnes je 24.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 359

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.3.2.14.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 359

Ing. Zdeněk Morávek

[Ochrana údajů osob]

Zveřejnění ve výroční zprávě

Povinnými náležitostmi výroční zprávy nadace jsou také přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10.000 Kč, a přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10.000 Kč. Blíže k tomu viz komentář k § 358.

Ochrana údajů

Komentované ustanovení ale respektuje právo na ochranu osobních údajů a poskytuje jak dárcům, tak příjemcům nadačního příspěvku možnost, jak tomuto zveřejnění zabránit. Protože údaje uveřejněné ve výroční zprávě jsou veřejně přístupné, má dárce právo požádat nadaci, aby údaje o dárci ve výroční zprávě neuvedla. Nadace je povinna takové žádosti dárce vyhovět.

Stejné právo má i příjemce nadačního příspěvku, ale žádosti bude vždy vyhověno, pouze pokud se nebude jednat o nadační příspěvek, jehož hodnota je vyšší než 10.000 Kč. V případě, že tato hodnota bude překročena, může žádat o zachování anonymity jen člověk, který dostal nadační příspěvek z humanitárních důvodů, přičemž NOZ přímo konkretizuje, že se jedná zejména o důvody zdravotní. Opět platí, že v takovém případě nadace žádosti vyhoví a údaje o takovém příjemci nadačního příspěvku nezveřejní. Tato možnost se ale netýká právnických osob, žádost může podat pouze člověk – viz § 23.

NOZ nepožaduje pro tuto žádost žádnou konkrétní formu, jedná se o jednostranný projev vůle oprávněné osoby, z něhož vyplývá požadavek na zachování anonymity.

Poučení o možnosti zachovat anonymitu

NOZ ukládá nadací povinnost poučit jak dárce, tak příjemce o možnosti zachování anonymity, to znamená poučit je o možnosti podat žádost o

Nahrávám...
Nahrávám...