dnes je 18.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 85

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.6.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 85

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

V případě § 85 NOZ je možno (stejně jako v případě § 84 NOZ) odkázat na § 12 ObčZ. Uvedené ustanovení ObčZ upravovalo podmínky pořízení a dalšího použití podobizny fyzické osoby (jakož i písemností osobní povahy, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy).

Rozšiřování podoby člověka

Na rozdíl od § 84 řeší § 85 NOZ problematiku rozšiřování podoby člověka. Opět platí, že tuto je možno rozšiřovat jen se souhlasem dotčené fyzické osoby. Výjimky z tohoto pravidla jsou upraveny zejména v § 88 a násl. NOZ.

Za situace, kdy dotčená fyzická osoba udělí souhlas se zobrazením podoby (pravděpodobně míněno zachycení podoby dle § 84 NOZ), přičemž je s přihlédnutím ke skutkovým okolnostem při udělení souhlasu patrno, že

Nahrávám...
Nahrávám...