dnes je 29.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 88

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.6.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 88

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

Výjimky ze zásady, podle níž písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením, byly upraveny v § 12 odst. 2 a 3 ObčZ. Tyto pak bylo možno použít k účelům úředním na základě zákona (§ 12 odst. 2 ObčZ, tzv. úřední licence) i bez souhlasu dotčené osoby. Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy (tedy nikoliv písemnosti osobní povahy) bylo možno pořídit a použít bez souhlasu dotčené fyzické osoby přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství (§ 12 odst. 3 ObčZ, tzv. zákonná licence).

Ochrana jiných práv nebo právem chráněných zájmů

Ustanovení § 88 odst. 1 NOZ upravuje výjimku z pravidla, podle něhož je možno pořídit či použít podobiznu nebo zvukový či obrazový záznam (ne písemnosti osobní povahy) jen se souhlasem dotčené fyzické osoby. Takového souhlasu pak není třeba v případě výkonu či ochrany práv nebo oprávněných zájmů jiného (tedy i jiné osoby, než je ta, která podobiznu nebo zvukový či obrazový záznam pořizuje či používá). Je patrno, že v daném případě bude docházet ke kolizi na jedné straně práva fyzické osoby na to, aby podobizna nebo zvukový či obrazový záznam byl pořízen nebo použit jen s jejím svolením, a na druhé straně jakéhokoliv

Nahrávám...
Nahrávám...