dnes je 12.7.2024

Input:

Legální definice odvetného opatření a demonstrativní výčet odvetných opatření

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1
Legální definice odvetného opatření a demonstrativní výčet odvetných opatření

JUDr. Pavel Koukal

Jak již bylo uvedeno, v ustanovení § 4 odst. 1 ZOCH je obsažena legální definice odvetného opatření. Ve své podstatě přitom je odvetné opatření chápáno jako určitý postih oznamovatele nebo jiné chráněné osoby, který může vést ke vzniku újmy na straně dotčené osoby.

Odvetným opatřením se tak pro účely zákona rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH (jiné chráněné osobě) může způsobit újmu.

Pokud jde o bližší výklad pojmu "újma", důvodová zpráva zmiňuje, že taková újma může být způsobena i v situacích, při kterých např. zaměstnavatel formálně postupuje v souladu se zákonem, respektive s příslušným smluvním ujednáním, nicméně v dotčeném případě se jedná o odvetu, resp. o postih v souvislosti s podaným oznámením.

Při splnění shora uvedených podmínek je podle § 4 odst. 1 písm. a) až m) odvetným opatřením zejména:

  • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;

  • zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru;

  • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;

  • odvolání z místa

Nahrávám...
Nahrávám...