dnes je 12.7.2024

Input:

Možnost vyloučení některých skupin osob z přijímání oznámení

18.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3
Možnost vyloučení některých skupin osob z přijímání oznámení

JUDr. Pavel Koukal

V daných souvislostech ustanovení § 9 ZOCH je významná již shora uvedená možnost, aby povinný subjekt vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

Tuto skutečnost je ale povinný subjekt podle § 9 odst. 2 písm. a) ZOCH povinen, jak bylo uvedeno, předem uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a výslovně zde uvést, jaké (skupiny) osoby v tomto směru z přijímání oznámení konkrétně vylučuje.

Znamená to, že povinný subjekt tímto způsobem může omezit rozsah přijímaných oznámení, a to omezením okruhu fyzických osob, které jsou uvedeny v § 2 odst. 3 ZOCH.

Z přijímání oznámení dle zákona ale není možné nikdy vyloučit zaměstnance a jiné osoby vykonávající pro povinný subjekt závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, osoby ve státní službě a ve služebním poměru, osoby vykonávající pro povinný subjekt dobrovolnickou činnost a konečně osoby vykonávající odbornou praxi nebo

Nahrávám...
Nahrávám...