dnes je 29.2.2024

Input:

Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní compliance

2.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3
Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní compliance

JUDr. Pavel Koukal

V rámci korporátní compliance a CMS u každé obchodní společnosti je třeba si nejprve stanovit klíčové priority, identifikovat a klasifikovat hlavní compliance rizika a k tomu poté i nastavit odpovídající hlavní oblasti zájmu compliance, tj. věcně vymezené okruhy otázek, jejichž řešení je pro danou společnost z hlediska compliance relevantní a/nebo prioritní.

V compliance teorii i praxi jsou přitom rozlišovány následující hlavní oblasti zájmu korporátní compliance:

  • soutěžní (Antitrust & Competition Compliance),

  • trestní a protikorupční (Criminal & Antibribery Compliance),

  • finanční a daňová (Finance & Tax Compliance),

  • v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů (Privacy & Data Protection Compliance),

  • v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace (Labour & Gender Compliance),

  • v oblasti informačních a komunikačních technologií a IT bezpečnosti

Nahrávám...
Nahrávám...