dnes je 12.7.2024

Input:

Organizace a řídící struktura CMS

3.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3
Organizace a řídící struktura CMS

JUDr. Pavel Koukal

Pro vlastní zajištění účinného fungování korporátní compliance je jedním z klíčových úkolů i stanovení vhodné organizace a celkové řídicí struktury v rámci Compliance management systému, a to jako součást řízení a kontroly v oblasti compliance (Compliance Management).

Obdobně jako tomu je v případě Compliance programu, tak i organizace a řídicí struktura CMS musí vycházet z konkrétních souvislostí dané obchodní společnosti a být nastavena tak, aby odpovídala konkrétním podmínkám. Logickým požadavkem v tomto směru vždy je, aby všechny organizační a řídicí otázky spojené s compliance byly řešeny v konkrétním kontextu správy a řízení dané korporace a jejího vnitřního kontrolního systému.

Z hlediska organizace a řízení korporátní compliance mají vždy klíčovou roli výkonné a kontrolní orgány obchodní společnosti, a to na straně jedné statutární orgán (představenstvo, jednatelé atd.) a na straně druhé pak dozorčí (kontrolní) orgán, pokud je u dané korporace ustaven (zpravidla dozorčí rada). V tomto směru je přitom nezastupitelná zejména úloha statutárního orgánu, resp. jeho členů, jejichž povinností je nejen stanovení vlastní korporátní politiky compliance (strategie a cíle, zaměření a rozsah, požadované compliance prostředí a kultura atd.), ale i určení nastavení a zavedení konkrétních interních procesů, nástrojů a opatření, jakož i celkového prosazování a monitoringu.

Pokud jde o úlohu valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti, ta bývá v tomto ohledu zpravidla soustředěna zejména na oblast předchozího projednávání a schvalování celkové strategie, zaměření cílů korporátní compliance, a nikoliv již na řešení konkrétních otázek s tím spojených. Není ale samozřejmě vyloučeno, aby zapojení nejvyššího orgánu společnosti bylo širší, např. v rámci projednávání pravidelných zpráv statuárního orgánu o aktuálním stavu prosazování compliance apod.

Na klíčovou roli členů statutárního orgánu společnosti organizačně dále navazuje zapojení Top managementu a vybraných dalších vedoucích zaměstnanců společnosti, kterým již připadají konkrétní úkoly v rámci CMS. Z hlediska dotčených pracovních pozic se přitom jedná o různé formy zapojení všech členů Top managementu (generální ředitel, finanční ředitel, obchodní ředitel apod.) a vedoucích dalších dotčených organizačních úseků a oddělení společnosti, jako jsou vedoucí

Nahrávám...
Nahrávám...