dnes je 5.3.2024

Input:

Osobní působnost Směrnice a podmínky ochrany oznamovatelů

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

38.2
Osobní působnost Směrnice a podmínky ochrany oznamovatelů

JUDr. Pavel Koukal

Jednou z klíčových otázek každého modelu whistleblowingu je, na které skupiny fyzických osob – v rámci organizace anebo i mimo ni – se vztahuje ochrana oznamovatele, tj. jaký je rozsah osobní působnosti.

Směrnice EU o whistleblowingu upravuje v článku 4 svou osobní působnost tak, že se vztahuje na následující oznamující osoby pracující v soukromém nebo veřejném sektoru, které získaly informace o porušení práva Unie v pracovním kontextu:

  • osoby mající statut pracovníka (zaměstnance) včetně státních zaměstnanců;

  • osoby, u kterých pracovní anebo služební poměr mezitím skončil (bývalí zaměstnanci);

  • osoby, které mají status osob samostatně výdělečně činných;

  • akcionáři a osoby náležející do správního, řídícího nebo dohledového orgánu podniku, včetně nevýkonných členů;

  • dobrovolníci a placení či neplacení stážisté;

  • veškeré osoby, které pracují pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů.

Z hlediska vymezení osobní působnosti Směrnice lze přitom konstatovat, že se toto vymezení v zásadě nijak neodlišuje od vymezení osobní působnosti většiny současných modelů whistleblowingu, tj. ochrana oznamovatelů se vztahuje jak na současné a bývalé zaměstnance, tak i na některé osoby stojící mimo organizaci.

Podmínky ochrany

Nahrávám...
Nahrávám...