dnes je 29.2.2024

Input:

Pojetí whistleblowingu ve veřejné sféře

31.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

37
Pojetí whistleblowingu ve veřejné sféře

JUDr. Pavel Koukal

Whistleblowing ve veřejné sféře, resp. ve veřejném sektoru, se logicky vyznačuje celou řadou specifických rysů a odlišností od obecných modelů a mechanismů pro oznamování a ochranu oznamovatelů, a zvláště pak od mechanismů zaváděných u soukromých právních subjektů, zejména u obchodních korporací v rámci korporátní compliance.

Platí přitom, že historicky bylo původně oznamování protiprávního jednání ve veřejné sféře v České republice spojováno především s protikorupčními iniciativami a opatřeními jak v rámci vlády, ministerstev a jiných ústředních orgánů, tak i orgánů územní samosprávy (obecní, městské a krajské úřady) a jimi řízených organizací.

V tomto pojetí také postupně vznikaly na úrovni ministerstev, jejich územních pracovišť a orgánů územní samosprávy různé speciální "protikorupční linky", a to jak v telefonické a elektronické formě oznamování, tak i jako oznamování ve formě písemné, prostřednictvím oznámení zaslaného poštovní přepravou anebo vhozením oznámení do zvláštní fyzické schránky (boxu apod.). Primárním cílem těchto oznamovacích kanálů přitom bylo a je odhalovat případy korupčního chování ze

Nahrávám...
Nahrávám...