dnes je 12.7.2024

Input:

Postup při vyhodnocení oznámení jako nedůvodného

25.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3
Postup při vyhodnocení oznámení jako nedůvodného

JUDr. Pavel Koukal

Postup příslušné osoby v případě, kdy není oznámení vyhodnoceno jako důvodné, je upraven v ustanovení § 12 odst. 6 ZOCH.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. Současně s tím oznamovatele poučí o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

V tomto případě tedy nic nebrání tomu, aby oznamovatel, který se neztotožní se závěrem příslušné osoby,

Nahrávám...
Nahrávám...