dnes je 24.7.2024

Input:

Postup v případě, kdy nejde o oznámení podle zákona

25.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1
Postup v případě, kdy nejde o oznámení podle zákona

JUDr. Pavel Koukal

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, tak o tom podle § 12 odst. 4 ZOCH bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

V kontextu praktické činnosti příslušné osoby to znamená, že musí v rámci posuzování důvodnosti oznámení nejprve zjišťovat, zda je toto skutečně oznámením podle zákona, tj. zda splňuje podmínky a předpoklady obsažené v legální definici oznámení v § 2 ZOCH a souvisejícím ustanovení § 7 odst. 3 ZOCH. Příslušná osoba tedy v tomto směru posuzuje podané oznámení z hlediska splnění zákonných podmínek jak co do věcné stránky (povahy oznamovaných informací), tak i z hlediska stránky osobní, tj. zda oznámení bylo podáno v tzv. pracovním kontextu.

S ohledem na shora uvedené musí příslušná osoba zjišťovat zejména tyto skutečnosti:

  • zda oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo zda porušuje zákon anebo zda porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v dotčených

Nahrávám...
Nahrávám...