dnes je 12.7.2024

Input:

Posuzování důvodnosti oznámení a interní investigace

24.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9
Posuzování důvodnosti oznámení a interní investigace

JUDr. Pavel Koukal

§ 12 odst. 3 ZOCH

(3) Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec 2 se použije obdobně.

Prověřování, resp. prošetřování podaných oznámení co do jejich důvodnosti představuje základní obsahovou náplň činnosti příslušné osoby v rámci vnitřního oznamovacího systému. Přesto vlastní právní úprava prověřování oznámení je omezena prakticky jen na poměrně stručná ustanovení § 12 odst. 3 až 6 ZOCH, což lze považovat za poměrně zásadní nedostatek české právní úpravy ochrany oznamovatelů.

Pro interní proces prověření důvodnosti oznámení je přitom v zákoně používáno slovní spojení "posouzení důvodnosti" oznámení, které sice výstižně vyjadřuje hodnotící aspekt této činnosti příslušné osoby, ale nikoli již její stránku vyšetřovací (investigativní). Ačkoliv jde navenek pouze o terminologickou otázku, tak je nutné zdůraznit, že vyšetřovací "pravomoci" příslušné osoby jsou zcela nezbytné pro řádné plnění jejích povinností.

Zjednodušeně

Nahrávám...
Nahrávám...