dnes je 5.3.2024

Input:

Pověření jiné osoby vedením vnitřního oznamovacího systému

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Pověření jiné osoby vedením vnitřního oznamovacího systému

JUDr. Pavel Koukal

§ 8 odst. 2 ZOCH

(2) Povinný subjekt může vedením vnitřního oznamovacího systému pověřit jinou osobu. Pověřením není dotčena jeho odpovědnost za plnění povinností podle § 9 ZOCH.

Ustanovení § 8 odst. 2 ZOCH umožňuje, v souladu s čl. 8 odst. 5 směrnice, aby povinný subjekt pověřil vedením vnitřního oznamovacího systému jinou osobu. Třetí osobou přitom může být jak osoba fyzická, tak i v praxi častější osoba právnická.

Shora citované zákonné ustanovení je tak založeno na možnosti externího vedení vnitřního oznamovacího systému smluvně pověřenou jinou (třetí) osobu. Důvodová zpráva přitom v tomto směru výslovně hovoří o možnosti "outsourcovat vedení vnitřního oznamovacího systému", a to na základě zásady legální licence. Pokud jde o konkrétní náplň této formy "outsourcingu", tak zákon nic dalšího neuvádí. Platí přitom, že až na spíše teoretické výjimky bude součástí "pověření" i vykonávání funkce a plnění povinností příslušné osoby podle § 19 a násl. ZOCH.

V případě, že pověřenou osobou bude osoba právnická, tak tato samozřejmě musí sama určit příslušnou osobu dle § 9 odst. 1 ZOCH, která bude přijímat oznámení, posuzovat jejich důvodnost a plnit další zákonné povinnosti.

V tomto směru je ale podstatné, že tímto pověřením není dotčena odpovědnost povinného subjektu za plnění povinností dle § 9 ZOCH. To v praxi zahrnuje jednak jeho – pověřením nedotčenou – odpovědnost za přestupky povinných subjektů podle § 26 ZOCH, jednak jeho postavení kontrolované osoby pro případ kontroly dodržování povinností dle zákona, kterou

Nahrávám...
Nahrávám...