dnes je 12.7.2024

Input:

Povinný subjekt a jeho povinnosti při vedení vnitřního oznamovacího systému

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5
Povinný subjekt a jeho povinnosti při vedení vnitřního oznamovacího systému

JUDr. Pavel Koukal

Zákon o ochraně oznamovatelů stanoví právní povinnosti povinného subjektu hned v několika směrech. První skupinou těchto povinností povinného subjektu jsou přímo povinnosti spojené se zavedením a následným vedením vnitřního oznamovacího systému, které jsou primárně upraveny v klíčovém ustanovení § 9 ZOCH.

Důvodová zpráva k tomu uvádí, že povinný subjekt vždy a za všech okolností odpovídá za řádné fungování vnitřního oznamovacího systému, a to bez ohledu na povinnosti uložené příslušné osobě anebo povinnosti smluvně převzaté jinou osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému.

Vedle toho ale tvoří podstatnou část výčtu zákonných povinností povinného subjektu i ty, které vyplývají z vlastní úpravy ochrany oznamovatelů a jejichž základem je povinnost podle § 4 odst. 4 ZOCH. Tato povinnost spočívá v tom, že povinný subjekt nesmí umožnit, aby oznamovatel, anebo osoba s ním či s oznámením spojená (srov. § 9 odst. 2 ZOCH), byli v souvislosti s oznámením vystaveni odvetnému opatření. K této skupině povinností povinného subjektu náleží i povinnost ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 ZOCH, podle kterého nesmí být příslušná osoba za řádný výkon své činnosti v rámci vnitřního oznamovacího systému jakkoli postihována.

Poslední skupinu povinností povinného subjektu podle zákona pak představují nepřímé povinnosti a s nimi spojená odpovědnost za řádný výkon činnosti příslušné osoby, která je povinným subjektem určena k výkonu činností v rámci vnitřního

Nahrávám...
Nahrávám...