dnes je 12.7.2024

Input:

Požadavky na kanály pro oznamování a ochranu oznamovatele dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

31.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

37.2
Požadavky na kanály pro oznamování a ochranu oznamovatele dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

JUDr. Pavel Koukal

Nařízení vlády stanoví pro služební úřady ohledně organizačního zajištění oznamování protiprávního jednání tři základní povinnosti, a to povinnost zřídit:

  • služební místo státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, (dále jen "prošetřovatel"); v případě vlády je určen prošetřovatel ze státních zaměstnanců vykonávajících státní službu v Úřadu vlády České republiky;

  • v sídle služebního úřadu (v případě vlády pak v sídle Úřadu vlády České republiky) zvláštní schránku pro příjem oznámení v listinné podobě; schránka musí být řádně označená, veřejně přístupná, uzamykatelná a umístěna tak, aby bylo umožněno učinit oznámení způsobem minimalizujícím možnost odhalení totožnosti oznamovatele;

  • adresu elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.

Z uvedeného vyplývá, že klíčovým prvkem oznamování protiprávního jednání ve služebních úřadech státní správy je k tomu pověřený prošetřovatel, který má v tomto směru řadu konkrétních úkolů a povinností, a to jak ve vztahu k přijímání oznámení, tak i k jejich vlastnímu prošetřování.

Prošetřovatel v tomto směru při plnění svých povinností zejména:

  • kontroluje každý pracovní den obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě a úložiště přijatých datových zpráv adresy elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě;

  • v rámci své působnosti přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření;

  • podezření prošetří do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení;

  • vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu; potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpráva dále obsahuje návrh opatření, jež mají být učiněna;

  • zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám; potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, prošetřovatel zašle zprávu o prošetření rovněž služebnímu orgánu, který jej určil prošetřovatelem, a jde-li o prošetřovatele v ministerstvu nebo v Úřadu vlády

Nahrávám...
Nahrávám...