dnes je 21.9.2023

Input:

Předmět úpravy zákona o ochraně oznamovatelů

5.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Předmět úpravy zákona o ochraně oznamovatelů

JUDr. Pavel Koukal

§ 1 ZOCH

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje:

a) podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání,

b) podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen "oznamovatel"), a

c) působnost Ministerstva spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") na úseku ochrany oznamovatelů.

Pokud jde o předmět úpravy zákona o ochraně oznamovatelů, tak ten je logicky dán požadavky vyplývajícími z výchozí evropské směrnice, která výslovně a konkrétně ukládá, co mají členské státy do svého vnitrostátního právního řádu provést (transponovat).

Vzhledem k tomu je vymezení předmětu úpravy zákona v ustanovení § 1 ZOCH formulováno tak, že tento zákon zapracovává do českého právního řádu požadavky směrnice a v tomto směru upravuje následující tři rámcové oblasti spojené s ochranou oznamovatelů:

1. podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání;

2. podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (oznamovateli) a

3. působnost Ministerstva spravedlnosti na

Nahrávám...
Nahrávám...