dnes je 12.7.2024

Input:

Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů

2.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.1
Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů

JUDr. Pavel Koukal

Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů je upravena v ustanovení§ 14 ZOCH tak, že Ministerstvo:

  • přijímá a posuzuje oznámení podle tohoto zákona: srov. externí kanál pro oznamování ve smyslu čl. 10 až 13 směrnice;

  • poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů: srov. podpůrná opatření ve smyslu čl. 20 směrnice;

  • plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

Pokud jde o další úkoly Ministerstva stanovené zákonem, patří k nim jeho další působnost, která zahrnuje:

  • poskytování informací na svých internetových stránkách, jejichž rozsah je upraven v § 15 ZOCH

  • podávání výroční zprávy o své činnosti podle § 15 písm. i) ZOCH;

  • výkon kontroly nad dodržováním povinností povinných subjektů v rozsahu stanoveném v § 22 odst. 1 ZOCH;

  • projednávání přestupků podle § 23 a násl. ZOCH a ukládání pokut za jejich

Nahrávám...
Nahrávám...