dnes je 19.6.2024

Input:

Rozdělení kontrolní působnosti

2.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.1
Rozdělení kontrolní působnosti

JUDr. Pavel Koukal

Podle § 22 ZOCH je kontrola nad dodržováním povinností povinných subjektů rozdělena tak, že:

  • Ministerstvo spravedlnosti vykonává kontrolu, jde-li o povinnosti, jejichž porušení je přestupkem podle § 26 odst. 1 písm. a), f) a h) ZOCH, a/nebo jde-li o povinnosti povinného subjektu, s výjimkou, kdy povinným subjektem je osoba podle § 6 odst. 1 písm. a) ZIP (tj. zaměstnavatel anebo právnická osoba, u které je vykonávána veřejná funkce); zatímco

  • orgány inspekce práce vykonávají kontrolu nad dodržováním povinností povinného subjektu podle tohoto zákona, je-li povinným subjektem zaměstnavatel anebo právnická osoba, u které je vykonávána veřejná funkce (§ 6 odst. 1 písm. a) ZIP).

K tomu je třeba doplnit, že shora citované přestupky podle § 26 odst. 1 písm. a), f) a h) až j) ZOCH, u kterých je dána vždy kontrolní působnost Ministerstva, jsou přestupky, kterých se povinný subjekt dopustí tím, že:

  • v rozporu s § 4 odst. 4 umožní, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) byli vystaveni odvetnému opatření;

  • nezajistí posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou podle § 9 odst. 2 písm. e);

  • nezajistí přijetí vhodných opatření k nápravě

Nahrávám...
Nahrávám...