dnes je 12.7.2024

Input:

Vzor - Čestné prohlášení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.3
Vzor – Čestné prohlášení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Čestné prohlášení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

Já, níže podepsaná/ý

jméno, příjmení: ................................................

nar.: ................................................

bytem: ................................................

tímto čestně prohlašuji, že:

  • souhlasím s mým určením jakožto příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen "ZOCH") pro obchodní společnost ................................................, IČO ................................................, se sídlem ................................................, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u ................................................ soudu v ................................................, oddíl ........., vložka .................. (dále jen "povinný subjekt"),

  • jsem zletilá/ý,

  • jsem plně svéprávná/ý,

  • jsem bezúhonná/ý ve smyslu § 10 odst. 2 ZOCH, tj. nebyl/a jsem:

a) pravomocně odsouzen/a pro úmyslný trestný čin,

Nahrávám...
Nahrávám...