dnes je 19.6.2024

Input:

Vzor - Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů (letní tábor)

11.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.93
Vzor – Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů (letní tábor)

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby ..............., IČO: ..............., se sídlem .........................., zaps. ve ......... rejstříku vedeném ....... soudem v .............. pod zn. .........., (dále jen "správce") zpracovával osobní údaje týkající se mé osoby/mého nezletilého dítěte*, a to

jméno a příjmení:

...........................................................................................

bytem: ......................................................................................................

rok narození: ...........................................................................................

Případné neudělení souhlasu nemá vliv na účast dítěte na letním táboře konaném od .... do ..... 2018 v .........

* Nehodící se škrtněte.

Souhlas uděluji se zpracováním níže uvedených osobních údajů za níže uvedenými účely:

1. Údaje o zdravotním stavu – zejména o chronických onemocněních, alergiích a ostatních skutečnostech, které mohou mít vliv na způsobilost dítěte účastnit se letního tábora a souvisejících aktivit, popř. v případě, že si jeho zdravotní stav vyžádá neodkladné lékařské ošetření (např. alergie, léky)

  • ☐ANO

  • ☐NE

Pokud souhlasíte, uveďte příslušné údaje:

Nahrávám...
Nahrávám...