dnes je 12.7.2024

Input:

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení

19.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.10
Vzor – Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení
dle § 12 odst. 2 ZOCH

Vážená paní, vážený pane,

dne ..................... jsem obdržel/a Vámi podané oznámení o možném protiprávním jednání ve věci ....................................

Informuji Vás, že nyní jsem zahájil/a posouzení informací uvedených ve Vašem podání a dle ustanovení § 12 odst. 3 ZOCH jsem povinna/povinen Vás písemně vyrozumět o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O případném prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení jsem povinna/povinen Vás písemně vyrozumět před jejím uplynutím (s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 12 odst. 2 ZOCH, tj. pokud mne požádáte, abych Vás nevyrozumíval/a nebo by takovým vyrozuměním došlo k prozrazení

Nahrávám...
Nahrávám...