dnes je 12.7.2024

Input:

Vzor - Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

3.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.89
Vzor - Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Ing. Růžena Klímová

Správce kamerového systému   Etona, s. r. o., Kolmá 555, 110 00 Praha 1
IČ: 89555551
Kontaktní osoba: ..............................

Je-li správce povinen jmenovat pověřence, je vhodné tuto skutečnost v záznamu uvést pouze obecně s ohledem na případné změny v osobě pověřence.
 
Účel zpracování   Ochrana majetku správce, předmětů a věcí, které se do práce obvykle nosí, a ochrana zdraví prostřednictvím stálého kamerového systému  
Právní důvod   Oprávněné zájmy správce a třetích stran [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]  
Popis kategorií subjektu údajů   Zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (návštěvníci, dodavatelé, odběratelé atd.)  
Popis kategorie osobních údajů   Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu  
Informace poskytované subjektům údajů   Značky umístěné na vstupech do míst sledovaných kamerovým systémem včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace.  
Příjemci osobních údajů   V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).  
Nahrávám...
Nahrávám...