dnes je 5.12.2023

Input:

Zákaz odvetných opatření a ochrana oznamovatele

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

39.4
Zákaz odvetných opatření a ochrana oznamovatele

JUDr. Pavel Koukal

Významnou okolností v návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je, že odvetným opatřením a jejich zákazu není v návrhu zákona věnována taková pozornost, jako tomu je v právní úpravě Směrnice.

Odvetným opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí jednání vyvolané oznámením, které je učiněno v souvislosti s výkonem činnosti (v pracovním kontextu) a které je zásahem do práv či oprávněných zájmů oznamovatele nebo osob s oznámením spojených (srov. dále).

Na rozdíl od úpravy Směrnice přitom návrh zákona neuvádí ani demonstrativní výčet odvetných opatření, která jsou zakázána, a omezuje se tak pouze na jejich širokou až vágní legální definici.

Jak již bylo uvedeno, v návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je v souladu s požadavky Směrnice stanoven výslovný zákaz odvetných opatření, a to formulací, že "oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením."

Naproti tomu návrh zákona rozšiřuje

Nahrávám...
Nahrávám...