dnes je 12.7.2024

Input:

Zákaz odvetných opatření a okruh chráněných osob

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2
Zákaz odvetných opatření a okruh chráněných osob

JUDr. Pavel Koukal

V ustanovení § 4 odst. 2 ZOCH je stanoven obecný zákaz odvetných opatření, a to vůči oznamovateli a vedle toho i vůči dalším, zde taxativně vyjmenovaným osobám (dalším chráněným osobám).

Tento zákaz je přitom formulován tak, že oznamovatel a další chráněné osoby nesmějí být vystaveni odvetnému opatření. Takto stanovený obecný zákaz je pak následně doplněn v ustanovení § 4 odst. 4 ZOCH tím, že osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

Zákaz odvetných opatření se vztahuje na oznamovatele a následující další chráněné osoby, jejichž taxativní výčet je uveden v § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH:

  • osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;

  • osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou;

  • osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele;

  • osoba oznamovatelem ovládaná;

  • právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou;

  • právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;

  • osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo

  • svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba s ním spojená zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve

Nahrávám...
Nahrávám...