dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 127/2006 SbNU, sv.41, K ústavně konformnímu odůvodnění závěrů soudu o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 127

II. ÚS 153/06

K ústavně konformnímu odůvodnění závěrů soudu o nákladech řízení

Zásady upínající se na čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod předepisují, že výrok o nákladech musí být celkově souladný s průběhem řízení a úvaha vedoucí k jejich uložení musí být, byť stručně, odůvodněna. Zásadní ústavněprávní deficit napadeného rozhodnutí je v absenci relevantního odůvodnění výroku o náhradě nákladů řízení.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 29.června 2006 sp. zn. II. ÚS 153/06 ve věci ústavní stížnosti E. S. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. prosince 2005 sp. zn. 42 Co 459/2005, jímž bylo stěžovatelce uloženo zaplatit vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

Výrok

Výroky II. a IV. rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. prosince 2005 sp. zn. 42 Co 459/2005 se zrušují.

Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 16. března 2006, se stěžovatelka domáhá zrušení výroků rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. prosince 2005 sp. zn. 42 Co 459/2005, kterými jí byla uložena povinnost zaplatit vedlejší účastnici řízení náhradu nákladů řízení. Tvrdí, že těmito výroky byla porušena její základní práva podle čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z připojené kopie rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.12. 2005 č. j. 42 Co 459/2005-93 Ústavní soud zjistil, že se stěžovatelka domáhala určení, že smlouva o převodu členských práv a povinností k Oblastnímu stavebnímu bytovému družstvu K., uzavřená dne 23. dubna 2002 mezi M. S. (dlužníkem stěžovatelky a převodcem) a vedlejší účastnicí řízení S. P. (coby nabyvatelkou), je neúčinná. V tomto řízení byla stěžovatelka osvobozena od soudních poplatků a vedlejší účastnici řízení byl (coby osobě splňující předpoklady osvobození od soudních poplatků) ustanoven zástupce z řad advokátů. Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 31. května 2005 č.j. 13 C 289/2004-71 byla žaloba stěžovatelky zamítnuta a bylo rozhodnuto, že žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení, že Česká republika nemá proti stěžovatelce nárok na náhradu nákladů řízení, a stěžovatelce byla uložena povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1 000 Kč. K odvolání stěžovatelky byl rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2005 č. j. 42 Co 459/2005-93 rozsudek soudu prvního stupně v meritu věci potvrzen a ve zbytku změněn tak, že stěžovatelce byla uložena povinnost zaplatit vedlejší účastnici řízení na náhradě nákladů řízení částku 4 800 Kč, a to na účet soudu; povinnost zaplatit soudní poplatek nebyla uložena a stěžovatelce bylo uloženo zaplatit na nákladech odvolacího řízení částku 6 049 Kč na účet soudu. Měnící výroky byly odůvodněny aplikací § 220 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, povinnost k náhradě nákladů řízení byla odůvodněna aplikací § 142 odst. 1 občanského soudního řádu, tedy s ohledem na procesní neúspěch stěžovatelky. Jejich výše byla odůvodněna aplikací § 8 písm. a) vyhlášky Ministerstva

Nahrávám...
Nahrávám...